Depth Chart - 4 on 4

Last updated:

LD

 1. LD - #0
  Vadim Larichev
 2. LD - #0
  Sergey Zasekin

RD

 1. RD - #0
  Gatiyat Syunayev

W

 1. LW - #0
  Dmitry Ponikarovsky
 2. LW - #0
  Sergey Bilan
 3. LW - #0
  Mikhail Logachyov
 4. RW - #0
  Stanislav Kharlamov
 5. LW - #0
  Pavel Gonchar

C

 1. C - #0
  Andrey Bessalov
 2. C - #0
  Igor Yemelyantsev
 3. C - #0
  Andrey Zhernov
 4. C - #0
  Oleg Latyshenkov