Depth Chart - Extras

Last updated:

G

 1. G - #0
  Andrey Lyushkov

Extra Skater

 1. LW - #0
  Dmitry Ponikarovsky
 2. RD - #0
  Gatiyat Syunayev
 3. C - #0
  Andrey Bessalov
 4. LW - #0
  Sergey Bilan
 5. LW - #0
  Mikhail Logachyov
 6. LD - #0
  Vadim Larichev
 7. LD - #0
  Sergey Zasekin
 8. RW - #0
  Stanislav Kharlamov
 9. C - #0
  Igor Yemelyantsev
 10. LW - #0
  Pavel Gonchar
 11. C - #0
  Andrey Zhernov
 12. C - #0
  Oleg Latyshenkov

Shootout

 1. LW - #0
  Dmitry Ponikarovsky
 2. RD - #0
  Gatiyat Syunayev
 3. C - #0
  Andrey Bessalov
 4. LW - #0
  Sergey Bilan
 5. LW - #0
  Mikhail Logachyov
 6. LD - #0
  Vadim Larichev
 7. LD - #0
  Sergey Zasekin
 8. RW - #0
  Stanislav Kharlamov
 9. C - #0
  Igor Yemelyantsev
 10. LW - #0
  Pavel Gonchar
 11. C - #0
  Andrey Zhernov
 12. C - #0
  Oleg Latyshenkov