Depth Chart - Extras

Last updated:

G

 1. G - #20
  Alexander Pechursky
 2. G - #1
  Dmitry Nefedof
 3. G - #30
  Sergei Belov

Extra Skater

 1. LD - #7
  Dmitry Kulikov
 2. LW - #8
  Brad Marchand
 3. LW - #97
  Nikita Gusev
 4. RD - #3
  Mikhail Pashnin
 5. RD - #5
  Mikhail Grigoryev
 6. RW - #9
  Emil Galimov
 7. RW - #89
  Daniil Romantsev
 8. C - #71
  Kirill Kapustin
 9. RD - #2
  Pavel Koledov
 10. LD - #46
  Ilya Lyubushkin
 11. LD - #34
  Kirill Maslov
 12. LW - #15
  Alexei Shamin
 13. LD - #49
  Daniil Gasyukov
 14. C - #95
  Alexander Pavlinich
 15. C - #63
  Pavel Kraskovsky
 16. RW - #81
  Reilly Smith
 17. LD - #42
  Viktor Baldayev
 18. RD - #27
  Ben Thomas
 19. C - #98
  Vladimir Filatov
 20. C - #14
  Sergei Chuchkov
 21. LD - #4
  Platon Prokhorov
 22. LD - #4
  Denis Rybalko
 23. RW - #18
  Nikolai Kovalenko
 24. LW - #10
  Ilya Kovalyov
 25. RW - #20
  Daniil Sakharov

Shootout

 1. LD - #7
  Dmitry Kulikov
 2. LW - #8
  Brad Marchand
 3. LW - #97
  Nikita Gusev
 4. RD - #3
  Mikhail Pashnin
 5. RD - #5
  Mikhail Grigoryev
 6. RW - #9
  Emil Galimov
 7. RW - #89
  Daniil Romantsev
 8. C - #71
  Kirill Kapustin
 9. RD - #2
  Pavel Koledov
 10. LD - #46
  Ilya Lyubushkin
 11. LD - #34
  Kirill Maslov
 12. LW - #15
  Alexei Shamin
 13. LD - #49
  Daniil Gasyukov
 14. C - #95
  Alexander Pavlinich
 15. C - #63
  Pavel Kraskovsky
 16. RW - #81
  Reilly Smith
 17. LD - #42
  Viktor Baldayev
 18. RD - #27
  Ben Thomas
 19. C - #98
  Vladimir Filatov
 20. C - #14
  Sergei Chuchkov
 21. LD - #4
  Platon Prokhorov
 22. LD - #4
  Denis Rybalko
 23. RW - #18
  Nikolai Kovalenko
 24. LW - #10
  Ilya Kovalyov
 25. RW - #20
  Daniil Sakharov