Goalie Stats - Regular Season - 2022/23

Player Team GP W L OT SV% GAA SO Sv TOI GR
Maksim Yemelianenkov AVO 3 2 1 0 0.946 1.67 0 87 180:00 0.0
Roman Popkov DY1 15 10 1 4 0.938 1.80 0 407 900:00 0.0
Sergey Ovechkin TO7 15 8 6 1 0.937 2.00 0 448 900:00 0.0
Maksim Pobery CSA 15 12 3 0 0.933 2.07 0 429 900:00 0.0
Yevgeny Ledomsky TAK 15 10 3 2 0.924 2.40 0 438 900:00 0.0
Ruslan Alibasov BU9 15 10 4 1 0.924 2.33 0 423 900:00 0.0
Arseny Sherbina AVO 11 9 2 0 0.922 2.36 0 306 660:00 0.0
Yelnur Elzhasarov VTY 15 10 5 0 0.916 2.53 0 415 900:00 0.0
Anton Lesnukhin 15 8 6 1 0.912 2.87 0 448 900:00 0.0
Yury Bazayev CL4 15 6 4 5 0.909 2.87 0 427 900:00 0.0
Ivan Kiselyev TH4 15 9 4 2 0.909 2.73 0 408 900:00 0.0
Kirill Fadyukhin NFU 15 7 5 3 0.908 2.87 0 425 900:00 0.0
Bogdan Zheronkin AKB 15 8 7 0 0.905 2.87 0 412 900:00 0.0
Viktor Mukhoyedov AD2 14 7 5 2 0.905 2.86 0 382 840:00 0.0
Vladimir Orlov TO8 15 7 5 3 0.904 3.00 0 423 900:00 0.0
Andrey Lyushkov ME4 15 8 6 1 0.901 3.00 0 411 900:00 0.0
Aleksandr Volodin AD2 1 0 0 1 0.900 3.00 0 27 60:00 0.0
Aleksandr Ovchinnikov NFT 9 5 3 1 0.895 3.11 0 239 540:00 0.0
Yegor Astionov LMU 15 5 7 3 0.890 3.33 0 404 900:00 0.0
Vladimir Trovenikh NFT 6 4 2 0 0.885 3.50 0 162 360:00 0.0
Vadim Gutov AVO 1 0 0 1 0.862 4.00 0 25 60:00 0.0

Goalie Stats - Playoffs - 2022/23

Player Team GP W L OT SV% GAA SO Sv TOI GR

Goalie Stats - Exhibition - 2022/23

Player Team GP W L OT SV% GAA SO Sv TOI GR