GP W L OT Pts
 MAN 0 0 0 0 0
 STO 0 0 0 0 0
 KON 0 0 0 0 0
 VIF 0 0 0 0 0
 STJ 0 0 0 0 0
 FRI 0 0 0 0 0
 STV 0 0 0 0 0
 LIL 0 0 0 0 0
 SPA 0 0 0 0 0
 LIK 0 0 0 0 0
VIF Aleksandr Amfiteatrov 73 days
STV Jonas Holøs 25 days
STO Mads Thomassen 19 days
FRI Jonas Myrhe 15 days
LIK Yegor Klavdiyev 11 days