GP W L OT Pts
 DMU 0 0 0 0 0
 DIU 0 0 0 0 0
 HBU 0 0 0 0 0
 HU7 0 0 0 0 0
 HIU 0 0 0 0 0
 HM5 0 0 0 0 0
 HVU 0 0 0 0 0
 KMU 0 0 0 0 0
 MTU 0 0 0 0 0
 NMU 0 0 0 0 0
 SH5 0 0 0 0 0
 YUU 0 0 0 0 0
DMU Syarhey Honcharenka 26 PIM
DMU Ihor Shpak 26 PIM
DMU Timofei Kapustin 24 PIM
DIU Artsyom Pawlyuchak 22 PIM
NMU Dzyanis Balanovich 22 PIM