GP W L OT Pts
 AD2 0 0 0 0 0
 AKB 0 0 0 0 0
 AM4 0 0 0 0 0
 AR7 0 0 0 0 0
 AVN 0 0 0 0 0
 AVO 0 0 0 0 0
 BS1 0 0 0 0 0
 BU9 0 0 0 0 0
 CSA 0 0 0 0 0
 CL4 0 0 0 0 0
 DZE 0 0 0 0 0
 DY1 0 0 0 0 0
 DYU 0 0 0 0 0
 ERM 0 0 0 0 0
 KP1 0 0 0 0 0
 HYU 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
 KC1 0 0 0 0 0
 IZS 0 0 0 0 0
 KBU 0 0 0 0 0
 LDA 0 0 0 0 0
 LMU 0 0 0 0 0
 ME3 0 0 0 0 0
 ME4 0 0 0 0 0
 MLO 0 0 0 0 0
 NFT 0 0 0 0 0
 NFU 0 0 0 0 0
 RUB 0 0 0 0 0
 KS5 0 0 0 0 0
 KN1 0 0 0 0 0
 SV4 0 0 0 0 0
 SEV 0 0 0 0 0
 SBI 0 0 0 0 0
 SO6 0 0 0 0 0
 SPA 0 0 0 0 0
 SPT 0 0 0 0 0
 TH4 0 0 0 0 0
 TO8 0 0 0 0 0
 TO7 0 0 0 0 0
 TAK 0 0 0 0 0
 VTY 0 0 0 0 0
 YUG 0 0 0 0 0
 YZH 0 0 0 0 0
 ZUR 0 0 0 0 0
NFT Dmitry Pankov 44 PIM
YZH Ilya Korobolin 43 PIM
AVO Denis Kaybyshyev 42 PIM
AD2 Artyom Samarin 41 PIM
IZS Aleksey Minakov 40 PIM