GP W L OT Pts
 DIN 0 0 0 0 0
 BRE 0 0 0 0 0
 GOM 0 0 0 0 0
 LIDA 0 0 0 0 0
 HKM 0 0 0 0 0
 VIT 0 0 0 0 0
 KHI 0 0 0 0 0
 MEA 0 0 0 0 0
 NEA 0 0 0 0 0
 SHK 0 0 0 0 0
 YUN 0 0 0 0 0
VIT Sergey Konkov 100 PIM
VIT Andrey Karnauchaw 96 PIM
KHI Dzmitry Vaytekhovich 82 PIM
YUN Sergey Golubev 82 PIM
KHI Artsyom Baranaw 78 PIM