GP W L OT Pts
 BAN 0 0 0 0 0
 AGA 0 0 0 0 0
 NET 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
 RAB 0 0 0 0 0
 PEZ 0 0 0 0 0
 MOZ 0 0 0 0 0
 LPE 0 0 0 0 0
 UCH 0 0 0 0 0
 BEG 0 0 0 0 0
 BYA 0 0 0 0 0
 HKC 0 0 0 0 0
 SMA 0 0 0 0 0
 KRS 0 0 0 0 0
 EKK 0 0 0 0 0
 LKY 0 0 0 0 0
 DMI 0 0 0 0 0
 KLN 0 0 0 0 0
 YUN 0 0 0 0 0
 ZEL 0 0 0 0 0
 CEL 0 0 0 0 0
 RYA 0 0 0 0 0
 DOB 0 0 0 0 0
 PRM 0 0 0 0 0
 PLA 0 0 0 0 0
 GLZ 0 0 0 0 0
 RAK 0 0 0 0 0
 ROS 0 0 0 0 0
 VAR 0 0 0 0 0
 SPU 0 0 0 0 0
 TVR 0 0 0 0 0
 KUR 0 0 0 0 0
 YUZ 0 0 0 0 0
 ZAL 0 0 0 0 0
YUZ Aleksandr Yelovikov 72 PIM
KRS Maksim Neratov 70 PIM
RYA Yevgeny Lyubchikov 68 PIM
LPE Yegor Lovyryev 64 PIM
AGA Artyom Petrov 60 PIM