#0 Patrick Marleau

DOB: 1979-09-15 (43 yrs old)

Team GP G A P
San Jose Sharks 1805 595 730 1325
Hartford Whalers 30 8 6 14

Basic Career Stats

Yr Tm Lg GP G A Pts +/- PIM P/GP PPG PPA SHG SHA GR
2018 San Jose Sharks NHL 55 7 13 20 -6 14 0.36 0 0 0 0 60.3
2018 Hartford Whalers NHL 26 8 6 14 4 6 0.54 2 3 0 0 63.4
2017 San Jose Sharks NHL 69 11 21 32 -6 18 0.46 5 9 0 0 65.1
2016 San Jose Sharks NHL 82 30 49 79 9 46 0.96 13 23 0 2 72.0
2015 San Jose Sharks NHL 82 21 55 76 11 36 0.93 8 20 0 0 80.6
2014 San Jose Sharks NHL 82 19 38 57 -17 12 0.70 7 17 0 0 0.0
2013 San Jose Sharks NHL 82 33 37 70 0 18 0.85 11 12 2 0 0.0
2012 San Jose Sharks NHL 48 17 14 31 -2 24 0.65 6 8 1 0 0.0
2011 San Jose Sharks NHL 82 30 34 64 10 26 0.78 10 15 0 0 0.0
2010 San Jose Sharks NHL 82 37 36 73 -3 16 0.89 11 15 2 1 0.0
2009 San Jose Sharks NHL 82 44 39 83 21 22 1.01 12 13 4 0 0.0
2008 San Jose Sharks NHL 76 38 33 71 16 18 0.93 11 7 5 2 0.0
2007 San Jose Sharks NHL 78 19 29 48 -19 33 0.62 7 19 0 0 0.0
2006 San Jose Sharks NHL 77 32 46 78 9 33 1.01 14 23 0 0 0.0
2005 San Jose Sharks NHL 82 34 52 86 -12 26 1.05 20 24 1 0 0.0
2003 San Jose Sharks NHL 80 28 29 57 -5 24 0.71 9 12 0 1 0.0
2002 San Jose Sharks NHL 82 28 29 57 -10 33 0.70 8 14 1 0 0.0
2001 San Jose Sharks NHL 79 21 23 44 9 40 0.56 3 5 0 0 0.0
2000 San Jose Sharks NHL 81 25 27 52 7 22 0.64 5 7 0 0 0.0
1999 San Jose Sharks NHL 81 17 23 40 -9 36 0.49 3 7 0 0 0.0
1998 San Jose Sharks NHL 81 21 24 45 10 24 0.56 4 6 0 0 0.0
1997 San Jose Sharks NHL 74 13 19 32 5 14 0.43 1 6 0 0 0.0

Basic Postseason Stats

Yr Tm Lg GP G A Pts +/- PIM P/GP PPG PPA SHG SHA GR
2018 Hartford Whalers NHL 4 0 0 0 -1 0 0.00 0 0 0 0 60.3
2017 San Jose Sharks NHL 7 0 2 2 4 2 0.29 0 0 0 0 58.6
2016 San Jose Sharks NHL 24 7 8 15 4 24 0.63 2 3 0 0 71.3
2015 San Jose Sharks NHL 10 3 7 10 10 2 1.00 0 1 0 0 75.2
2013 San Jose Sharks NHL 7 3 4 7 0 2 1.00 0 1 0 0 0.0
2012 San Jose Sharks NHL 11 5 3 8 0 2 0.73 1 3 0 0 0.0
2011 San Jose Sharks NHL 5 0 0 0 -1 4 0.00 0 0 0 0 0.0
2010 San Jose Sharks NHL 18 7 6 13 -1 9 0.72 3 2 0 0 0.0
2009 San Jose Sharks NHL 14 8 5 13 -3 8 0.93 3 3 1 0 0.0
2008 San Jose Sharks NHL 6 2 1 3 0 8 0.50 1 1 0 0 0.0
2007 San Jose Sharks NHL 13 4 4 8 -2 2 0.62 0 1 2 0 0.0
2006 San Jose Sharks NHL 11 3 3 6 -5 2 0.55 1 1 0 0 0.0
2005 San Jose Sharks NHL 11 9 5 14 2 8 1.27 4 3 0 0 0.0
2003 San Jose Sharks NHL 17 8 4 12 0 6 0.71 4 2 1 0 0.0
2001 San Jose Sharks NHL 12 6 5 11 3 6 0.92 1 1 0 0 0.0
2000 San Jose Sharks NHL 6 2 0 2 1 4 0.33 0 0 0 0 0.0
1999 San Jose Sharks NHL 5 1 1 2 -3 2 0.40 1 1 0 0 0.0
1998 San Jose Sharks NHL 6 2 1 3 -1 4 0.50 2 0 0 0 0.0
1997 San Jose Sharks NHL 5 0 1 1 -1 0 0.20 0 1 0 0 0.0

Advanced Career Stats

Yr Tm Lg GP S S% FO% TOI PPTOI SHTOI Hits GvA TkA SB Fights
2018 San Jose Sharks NHL 55 87 8.05% 50.00% 11:42 00:10 00:19 27 12 19 11 0-0
2018 Hartford Whalers NHL 26 43 18.60% 25.71% 11:34 02:12 00:03 14 5 12 3 0-0
2017 San Jose Sharks NHL 69 174 6.32% 54.84% 12:02 03:17 00:04 25 35 36 16 0-0
2016 San Jose Sharks NHL 82 245 12.24% 48.98% 11:50 04:12 00:48 78 48 59 15 0-0
2015 San Jose Sharks NHL 82 280 7.50% 50.77% 15:51 03:46 00:29 97 52 58 25 0-0
2014 San Jose Sharks NHL 82 233 8.15% 43.30% 00:20 00:00 00:00 83 0 0 26 0-0
2013 San Jose Sharks NHL 82 285 11.58% 0.00% 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0-0
2012 San Jose Sharks NHL 48 150 11.33% 0.00% 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0-0
2011 San Jose Sharks NHL 82 251 11.95% 0.00% 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0-0
2010 San Jose Sharks NHL 82 279 13.26% 0.00% 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0-0
2009 San Jose Sharks NHL 82 274 16.06% 0.00% 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0-0
2008 San Jose Sharks NHL 76 251 15.14% 0.00% 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0-0
2007 San Jose Sharks NHL 78 185 10.27% 0.00% 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0-0
2006 San Jose Sharks NHL 77 180 17.78% 0.00% 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0-0
2005 San Jose Sharks NHL 82 260 13.08% 0.00% 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0-0
2003 San Jose Sharks NHL 80 220 12.73% 0.00% 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0-0
2002 San Jose Sharks NHL 82 172 16.28% 0.00% 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0-0
2001 San Jose Sharks NHL 79 121 17.36% 0.00% 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0-0
2000 San Jose Sharks NHL 81 146 17.12% 0.00% 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0-0
1999 San Jose Sharks NHL 81 161 10.56% 0.00% 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0-0
1998 San Jose Sharks NHL 81 134 15.67% 0.00% 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0-0
1997 San Jose Sharks NHL 74 90 14.44% 0.00% 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0-0

Advanced Postseason Stats

Yr Tm Lg GP S S% FO% TOI PPTOI SHTOI Hits GvA TkA SB Fights
2018 Hartford Whalers NHL 4 7 0.00% 100.00% 10:02 01:32 00:00 0 1 3 2 0-0
2017 San Jose Sharks NHL 7 9 0.00% 57.14% 12:20 00:58 00:06 1 2 3 0 0-0
2016 San Jose Sharks NHL 24 64 10.94% 25.00% 13:16 04:19 01:15 23 8 14 6 0-0
2015 San Jose Sharks NHL 10 51 5.88% 63.16% 16:02 03:31 00:10 12 8 7 4 0-0
2013 San Jose Sharks NHL 7 25 12.00% 0.00% 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0-0
2012 San Jose Sharks NHL 11 41 12.20% 0.00% 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0-0
2011 San Jose Sharks NHL 5 9 0.00% 0.00% 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0-0
2010 San Jose Sharks NHL 18 59 11.86% 0.00% 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0-0
2009 San Jose Sharks NHL 14 56 14.29% 0.00% 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0-0
2008 San Jose Sharks NHL 6 12 16.67% 0.00% 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0-0
2007 San Jose Sharks NHL 13 45 8.89% 0.00% 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0-0
2006 San Jose Sharks NHL 11 28 10.71% 0.00% 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0-0
2005 San Jose Sharks NHL 11 38 23.68% 0.00% 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0-0
2003 San Jose Sharks NHL 17 45 17.78% 0.00% 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0-0
2001 San Jose Sharks NHL 12 21 28.57% 0.00% 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0-0
2000 San Jose Sharks NHL 6 12 16.67% 0.00% 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0-0
1999 San Jose Sharks NHL 5 4 25.00% 0.00% 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0-0
1998 San Jose Sharks NHL 6 7 28.57% 0.00% 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0-0
1997 San Jose Sharks NHL 5 2 0.00% 0.00% 00:00 00:00 00:00 0 0 0 0 0-0