Active Roster - Physical

Pos Name Jersey Acceleration Agility Balance Speed Stamina Strength Fighting
G Tuukka Rask #40 1 1 1 1 1 1 1
G Igor Shestyorkin #30 1 1 1 1 1 1 1
LD Andrei Nesterov #3 11 13 14 12 15 14 14
LD Ilya Karpukhin #5 11 14 15 14 17 14 9
LD Fedor Tyutin #51 10 10 15 12 14 14 6
LD Dmitry Yudin #2 13 13 14 13 15 12 10
LD Yegor Rykov #4 12 17 14 13 13 13 8
LD Mikhail Tikhonov #79 15 11 15 14 16 13 8
RD Slava Voynov #26 16 17 15 15 15 12 7
RD Brandon Gormley #46 12 15 12 13 13 11 7
RD Roman Rukavishnikov #57 16 12 12 13 18 13 12
RD Yegor Yakovlev #44 15 16 15 15 19 12 12
LW Danil Zinovyev #19 17 13 13 13 17 14 12
LW Mikhail Maltsev #63 17 15 12 19 17 12 11
LW Kirill Petkov #8 14 12 13 14 17 13 12
LW Anton Burdasov #71 13 11 14 12 13 15 11
LW Arkhip Nekolenko #17 13 12 16 14 15 10 10
LW Yevgeni Alanov #28 13 14 13 14 19 10 9
C Kieffer Bellows #9 16 15 14 16 20 13 13
C Ignat Kohanin #12 16 15 14 14 12 15 11
C Alexander Kadeykin #78 15 12 15 16 20 14 10
RW Andrej Nestrasil #15 17 16 15 15 17 15 9
RW Chase Lang #7 12 13 12 14 13 12 11
RW Alexander Volkov #90 12 13 12 16 21 12 12
RW Svyatoslav Grebenschikov #21 16 17 14 15 15 13 9